Crane Fork งาเคนรยก CK series

งาเครนยก Crane Fork

  • เป็นอุปกรณ์เสริมเครน มีลักษณะเป็นงา ช่วยให้เครน ภายในโรงงาน เหมือนรถโฟร์คลิฟ
  • สามารถยก-ย้าย สิ่งของที่อยู่บนพาเลท หรือสิ่งของที่เป็นกล่องได้ ใช้กับเครนและ รถเฮี๊ยบ
  • ปรับความกว้างของงาได้ 5 ตำแหน่ง
  • ปรับระดับความสูงได้ 3 ระดับ
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,