Drum Grab อุปกรณ์เสริมรถโฟลค์ลิฟท์ยกถังน้ำมัน รุ่น DG680B

อุปกรณ์เสริมรถโฟลค์ลิฟท์สำหรับยก เคลื่อนย้ายถังน้ำมัน   

  • สามารถใช้งานง่ายและรวดเร็ว โดยไม่มีระบบไฮดรอลิคหรือระบบไฟฟ้ามาเกี่ยวข้อง
  • ป้องกันการลื่นโดยการขันใช้มือขันน๊อตยึด
  • โครงสร้างผลิตจากเหล็ก
  • สามารถยกเคลื่อนย้ายถังน้ำมันโดยที่ไม่ต้องลงจากรถโฟลค์ลิฟท์
  • จับยึดถังแน่น