Drum Lifters อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์ รุ่น CDY8

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์ 

  • สามารถติดตั้งกับรถโฟล์คลิฟท์รวมทั้งรอกและเครนได้
  • รุ่น CDY8: สำหรับยถถังน้ำมัน 1-8 ถังในครั้งเดียว
Add to Wishlist
Add to Wishlist

คำอธิบาย