Drum Lifters อุปกรณ์เสริมเครนยกถังน้ำมัน DY4

อุปกรณ์เสริมเครนยกถังน้ำมัน

  • รุ่น DY4: ใช้กับรอกและเครนติดตั้ง
  • สามารถยกถังน้ำมัน 4 ถังในครั้งเดียว มีประสิทธิภาพมาก
Add to Wishlist
Add to Wishlist

รายละเอียด