Drum Truck รถเข็นถังน้ำมัน รุ่น KK2

รถเข็นเคลื่อนย้ายถังน้ำมัน แบบราคาประหยัด

  • ทำงานได้โดยคนเดียวอย่างง่ายดาย
  • เหมาะกับงาน เคลื่อนย้ายถัง สะดวก รวดเร็วในการยก
  • ขนาดเล็ก  คล่องแคล่ว  ใช้ในพื้นที่แคบได้