Electric Platform Stackers PJ series รถยกพาเลทสูงไฟฟ้าขนาดเล็ก

รถยกพาเลทสูงไฟฟ้าขนาดเล็ก 400 Kg

  • งาวางขนาดเล็กสามารถยกพาเลทได้ง่าย
  • การยกได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น
  • มอเตอร์ไฮดรอลิกคุณภาพสูง
  • แบตเตอรี่มีจำหน่ายให้บริการ
  • มีแพลตฟอร์มตัวเลือกเสริม
Add to Wishlist
Add to Wishlist

รายละเอียด

Electric Platform Stacker  “Hecker”
– Model : PJ4085E
– Capacity : 400 kg.
– Min./Max.Fork Height : 85/850 mm.
– Power Unit : 0.8kw
– Battery : 60Ah/12V
– Net Weight : 117 kg.

Electric Platform Stacker  “Hecker”
– Model : PJ4120E
– Capacity : 400 kg.
– Min./Max.Fork Height : 85/1200 mm.
– Power Unit : 0.8kw
– Battery : 60Ah/12V
– Net Weight : 120 kg.

Electric Platform Stacker  “Hecker”
– Model : PJ4150E
– Capacity : 400 kg.
– Min./Max.Fork Height : 85/1500 mm.
– Power Unit : 0.8kw
– Battery : 60Ah/12V
– Net Weight : 127 kg.

Option : Platform (ถาด)