Full – Electric Stacker EPS series รถยกทับซ้อนแบบไฟฟ้า

รถยก-เคลื่อนย้ายแบบไฟฟ้า

  • งายกปรับขึ้น–ลงด้วยระบบไฟฟ้า  เคลื่อนที่ด้วยระบบไฟฟ้า
  • เหมาะสำหรับความต้องการทุกระดับใช้งาน
  • ราคาไม่แพง รุ่นใหม่ล่าสุด