Mobile Aluminium Work Platform แพลตฟอร์มการทำงานอลูมิเนียมเคลื่อนที่ AWP series ( Single Mast)

แพลตฟอร์มการทำงานอลูมิเนียมเคลื่อนที่

  • เสาเดี่ยว
  • อุปกรณ์มาตรฐาน
  • ปุ่มหยุดการทำงานชั่วคราว
  • มาตรวัดการชาร์จแบตเตอรี่
  • สวิตช์ จำกัด กระแสไฟฟ้า
  • การควบคุมสามารถทำได้ 2 จุด
  • ปุ่มลงฉุกเฉิน