Self-propelled order Picker รถโต๊ะยกไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยตัวเอง FSEP series

รถโต๊ะยกไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

  •  อุปกรณ์มาตรฐาน
  • การควบคุมตามสัดส่วน
  • ตัวชี้วัดการชาร์จแบตเตอรี่
  • ช่องเสียบงาโฟล์คลิฟท์
  • สัญญาณเตือนแรงดันต่ำ
  • ปุ่มลงฉุกเฉิน